Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

November, 2011

 
#Framnes kristne vidaregåande skule vil skuleåret 2012/13 tilby toppidrett sykling for elevar som går på studiespesialiserande fag og idrettsfag. Framnes KVGS har knytta til seg trenar med høg utdanning og lang erfaring innan sykling, og ein legg opp til eit tett samarbeid mellom sk...
22-11-2011
Antall ord: 385
 
#Torsdag 10.november fekk Framnes besøk av artisten Hans Inge Fagervik. Han tok tak utfordringane ungdom møter i dagens samfunn når det gjeld rus og sex.Foto: Håkon Bjelland
21-11-2011
Antall ord: 119
 
I morgon tidleg (måndag 14.11) reiser skuleprest Arne Opsahl-Engen og leiarane for misjonsprosjektet, Håvard Drange og Kristin Eskeland, til Sierra Leone på prosjekttur. For at me her heime kan følgja med på turen, og prosjektet elevane på Framnes er med på å støtta, er det oppret...
13-11-2011
Antall ord: 73
 
#Helga 2.– 4. desember har du som er 10.klassing høve til å koma til Framnes for å verta kjend med skulen. I løpet av helga vil du få innblikk i kva studieretningar og fag me kan tilby. Elevane har ulike faglige stasjonar klare på laurdag, der du ved hjelp av “fadrar” vil verta ...
10-11-2011
Antall ord: 190
 
Elevar, foreldre og tilsette på Framnes er storleg imponerte over innsatsen på dagens misjonsløp. Berre på løpet i dag kom det inn over 660.000 til misjonsprosjektet som støttar hjelpeorganisasjonen Mercy ships! I tillegg har det kome inn fleire titals tusen kroner på foreldrehelga,...
05-11-2011
Antall ord: 485
 
Du får straks ei bekrefting sendt på epost. Hugs å sende inn karakterar! Ha ein fin dag vidare!
05-11-2011
Antall ord: 24
 
# Laurdag 5. november, litt før ti om morgonen, skal elevane på Framnes springa “Mercyløpet”. Dei har ein og ein halv time på seg til å springa så mange rundar dei klarar til inntekt for årets misjonsprosjekt. På førehand har dei skaffa seg sponsorar, som støttar dei som spri...
02-11-2011
Antall ord: 114
Side 1 |