Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

 
#Her kan du sjå fleire foto frå opningshelga!
21-08-2014
Antall ord: 27
 
#Eit nytt skuleår på Framnes er for alvor i gang. 263 elevar er på plass og skulen har hatt fullt hus i dag med om lag 750 menneske på tunet. Opningsfest med gode ord, musikalske innslag, fylkesvis presentasjonar av elevane, presentasjon av det nye misjonsprosjektet og helsing frå ordf...
18-08-2014
Antall ord: 269
 
#Fredag 15.08.(Det er ikkje obligatorisk frammøte denne dagen.)16.00-23.00:              Innkvartering17.00-20.00:              Startsamtale for nye elevar og føresette....
15-08-2014
Antall ord: 604
 
# Ny leiar for Coloria, Elna Tvedt Bauge (53). I byrjinga av august deltok 50 ivrige hobbymålarar på den siste samlinga i regi av Kristne kunstneres forbund, denne gongen på Framnes. Tekst og foto: Lars Arvid Oma Etter over 20 års drift, med kunstmålar og forkynnar Odd Dubland (7...
15-08-2014
Antall ord: 1093
 
#Når det nærmar seg 15. august og det luktar grill og god mat på tunet, er det ingen tvil: Det er rett før det brakar laus på Framnes. Nytt skuleår! Personalet førebur seg så godt det kan på å ta mot gamle og nye elevar, foreldre og andre gode vener av skulen. Det gjer seg med ...
14-08-2014
Antall ord: 179
 
Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2014! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
07-08-2014
Antall ord: 33
 
#Sommaren er på hell, og det nærmar seg skulestart. Programmet for åpningshelga ligg under "Informasjon til foreldre".Programmet finn du HER
05-08-2014
Antall ord: 44
 
#Me her på Framnes KVGS ynskjer alle elevar og Framnes-vener ein retteleg god og avslappande sommar med gode høve til å lada opp "batteria".Som de ser ligg Framnes fint til ved Hardangerfjorden!
01-07-2014
Antall ord: 54
 
# Dei siste førebuingane før årets elevstemne er godt i gang. Sørvispersonalet gjer sitt beste for å skapa ei fin ramme rundt stemnet, som alltid. Ifølgje internatleiar Anne Marie Solsvik har rundt 170 ”framnesingar” meld seg på. 5-årsjubilantane stiller med 36 og 50-årsjubila...
27-06-2014
Antall ord: 140
 
# Neste års russ har bestemt seg for å støtta misjonsprosjektet  "Like mye verdt", i regi av Normisjon. Prosjektet arbeider for å betra jenter sine levekår i India, Nepal og Bangladesh. Gjennom helsetilbod, utdanning, godt barne- og ungdomsarbeid, bibel- og misjonsskule, og samfu...
26-06-2014
Antall ord: 99
 
#På avslutningsfesten fekk Evangelisten overrekt sjekken frå årets Misjonsprosjekt. Summen er rett og slett imponerande: Nesten 1,3 millionar kroner, eller heilt nøyaktig 1276342,35 kroner. Dette vert det mykje hjelpearbeid ut av. Pengane går til Evangelisten sitt arbeid i India. Gratu...
26-06-2014
Antall ord: 53
 
#14. juni vart årets russekull (biletet) feira med stor og fin avslutningsfest. Me er stolte og glade for den tida me har fått vera i lag med desse flotte ungdommane, og skulen ynskjer kvar og ein lukke til med framtida og kursen vidare! Hugs at de alltid er velkomne innom tunet.Det var h...
26-06-2014
Antall ord: 153
 
# «Ekstrem innsamling» på foreldrehelga i oktober resulterte i 64.000 kroner til misjonsprosjektet. For det fyrste kjem det godt med til Evangelisten sine hjelpeprosjektet i India, men superinnsamlinga denne helga i fjor haust vart også starten på mange fine utkledningar til «showtim...
05-06-2014
Antall ord: 209
 
# Heradstyret i Kvam vedtok måndag samrøystes den nye reguleringsplanen for Vikøy-evja. Dermed er planprosessen fram mot byggestart for den nye idrettshallen komen eit viktig steg vidare. Foto: Lars A. Oma
22-05-2014
Antall ord: 51
 
# Vegen over Vikøyevja til Framnes, som har vore brukt sidan 1980-talet, er historie. På måndag vart den gamle vegen stengd, og den nye vegen, som går langs bukta, vart opna for trafikk. Endringane er ein del av det store prosjektet på evja. Det kjem ny idrettshall, utandørsbanar, ga...
22-05-2014
Antall ord: 91
 
# Skulesekretær Berit H. Byrkjeland (62) tok til i jobben på Framnes 1. september 1998. I slutten av mai takkar ho av etter 16 års trufast teneste på skulen. – Det har vore ein god, spennande og interessant arbeidsplass, men no er eg klar for eit friare liv. Eg gler meg til å ta fr...
16-05-2014
Antall ord: 702
 
#Spelarutviklar i Brann og hovudtrenar for Brann 2, Helge Nilsen, vert idrettslærar på Framnes til hausten. Han startar i jobben 1. august og går inn som lærar i toppidrett fotball, aktivitetslære og i spesialundervising i 90 prosent stilling.Nilsen er tilsett i eit vikariat skuleåret...
11-05-2014
Antall ord: 250
 
#Fridomsdagen 8. mai vart markert på Framnes med helsing, diktlesing og avspeling av Kongesongen og Gud signe vårt dyre fedreland i auditoriet. Etterpå vart det lagt ned blomar ved minneplata for framneselevane som fall under krigen.Lærar Tore Vaag les diktet "17.mai 1940" av Nordahl...
08-05-2014
Antall ord: 136
 
#Programmet for årets elevstemne er klart. Du finn heile foldaren i pdf-format ved å gå inn HER!
24-04-2014
Antall ord: 37
 
#Elevane på Framnes kan meir enn å pugga lekser. Sist helg framførte russen #ThatStory. Kreativ revy til tusen! Lenge sidan me har ledd så mykje!Foto: Lars A. OmaSjå foto frå framsyninga HER!
11-04-2014
Antall ord: 80
Previous Side 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next |