Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

 
#3A og 3 B hadde ein veldig fin tur til Stekka. Klassane var delt i to, den eine gruppa gjekk over fjellet til Heradstveit og ned til Stekka, medan den andre gruppa sykla til Stekka. Dei som gjekk over fjellet var delt inn i grupper, og skulle finne to postar på vegen. Eimund var med som t...
12-09-2013
Antall ord: 170
 
#Krf gjer det som regel svært godt under skulevalet på Framnes. Slik vart det i år også. Studér resultatet frå gårsdagens val. (illustrasjonen). Tysdag 3.september var det skuledebatt og skuleval på Framnes. I panelet stilte ungdomspolitikarar frå partia Raudt, SV, Sp, KrF, Høgre...
04-09-2013
Antall ord: 187
 
# Målet for oppstartsturen for førsteklassingane er først og fremst å skape ein god sosial atmosfære, med høg trivselsfaktor og gode høve til å verta betre kjende med kvarandre. Torsdag morgon førre veke reiste 90 elever frå 1A ,1B og 1C med buss til Kvamskogen. Der vart det innl...
30-08-2013
Antall ord: 315
 
#Den nye idrettsklassen på Framnes, 1C, fekk ein fantastisk start på skuleåret med tur på Kvamskogen 22. - 24.august. Elevane gjekk frå Steinskvanndalen til Skeiskvanndalen og Eikedalen. Første dagen stod pølsegrilling og ei rekke leikar og aktivitetar på programmet saman med A - o...
30-08-2013
Antall ord: 151
 
#Den årlege turen øyriket Austevoll har som regel mykje å by på når det gjeld spreke aktivitetar og opplevingar. Turen i haust vart ikkje noko unntak. Elevane i 3C fekk bruka både energi og kløkt. Berre sjå på bileta HER! Videohelsing frå Magnus HER!  
29-08-2013
Antall ord: 84
 
# I dag fekk stemmeføre elevar, og tilsette, høve til å førehandsstemma på skulen. To representantar frå Kvam herad dukka opp på skulebiblioteket med stemmemateriell, pc og stemmeurne og organiserte vallokale frå klokka 10 til 13. – Me er imponerte over deltakinga. Det har vore ...
29-08-2013
Antall ord: 193
 
#Det er ikkje alltid vêret klaffar under dei tradisjonelle oppstartsturane på Framnes, men i dag er det fantastisk flott. Så og seia alle elevane er ute i det fri, på sjøen, på fjellet eller på sykkel.  Ein av klassane sette avgarde i kajakk mot Tørvikbygd i dag tidleg. Der ven...
22-08-2013
Antall ord: 98
 
#Sommaren går fort. Framnes KVGS er i full i gang igjen, og 260 elevar er på plass. – Me er svært nøgde med situasjonen. Det er framleis ventelister, og det er leit at me ikkje kan ta i mot fleire elevar, seier rektor Harald Voster. På opningssamværet var det samla om lag 700 menne...
20-08-2013
Antall ord: 160
 
#Når grillen vert fyrt opp framfor hovudbygget på Framnes midt i august, og det strøymer til med små og store menneske til sosial grillfest, er det ikkje tvil. Skulestarten er nært føreståande. Også i år fekk tilsette med familiar nyta ein god grillmiddag i strålande vêr. Sverman...
16-08-2013
Antall ord: 89
 
# Den om lag 350 kvadratmeter store matsalen på Framnes har fått nytt golvbelegg i løpet av sommaren. Det gamle belegget frå 1969 hadde ”gjort sitt”, og var klart for utskifting. Vaktmeistrane og andre gode medhjelparar var med på arbeidet. Resultatet gjer at tilsette og elevar ka...
16-08-2013
Antall ord: 173
 
# Kva er utstyrsstipend? Utstyrsstipend er pengar til nødvendig individuelt utstyr som du treng i opplæringa, for eksempel kalkulator, kokkeklede eller idrettsutstyr. Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Utstyrsstipendet er 930, 2 060 eller 2 970 kroner for...
15-08-2013
Antall ord: 527
 
#Trond Fredrik Ludvigsen (31) har takka ja til å vera idrettslærar på Framnes i ei deltidsstilling (26 prosent) fram til nyttår. Han skal undervisa i aktivitetslære og fotball, og overtar delar av stillinga etter Johnny Mikael Gallefoss – som er blitt trenar i den belgiske klubben BX...
15-08-2013
Antall ord: 278
 
#Framnes KVGS startar opp det nye skuleåret med flunkande nytt skuleadministrativt system. SkoleArena vert bytt ut med systemet iSkole. I går heldt Knut Arne Hanssen frå Barman Hanssen AS innføringskurs for lærarane på Framnes. iSkole er ein informasjonskanal for lærarar, elevar og ...
15-08-2013
Antall ord: 256
 
#         Men vil gjerne ønskje både nye og noverande elevar hjarteleg velkomne til skulestart på Framnes 17. august. Fullstendig program for dagen er sendt ut tidlegare og vert slege opp på skulen. 09.30-12.00:      Innkvartering fram til opningssa...
08-08-2013
Antall ord: 240
 
# Årsmøtet i Indremisjonssamskipnaden, som eig heile Framnes-eigedomen, gav grønt lys for å arbeide vidare med planar om ny idrettshall. Årsmøtet stilte seg svært positiv til at Framnes ønskjer å byggje hall og slik kome på bygningsmessig nivå med andre vidaregåande skular som ...
08-08-2013
Antall ord: 141
 
#Elevstemnet 2013 gikk av stabelen i helga 28. - 30. juni. Mange kom allereie fredag kveld, og det var tydeleg at det var stor gjensynsglede! Resten kom laurdag føremiddag. Så var det tid til jubilantsamlingar med høg mimrefaktor. Den største samlinga var 50-års-jubilantane, der neste...
05-07-2013
Antall ord: 218
 
#Me på Framnes vil ynskja alle elevar og tilsette ein skikkeleg god ferie. Slapp av, nyt dei fine sommardagane og kom tilbake med ny energi og nytt pågangsmot!Helsing webmaster
27-06-2013
Antall ord: 48
 
#Søknad om stipend og lån "Du kan søkja om stipend og lån frå og med 1. juli for skuleåret 2013-14." http://www.lanekassen.no/nb-NO/Hovedmeny/Stipend-og-lan/ Berit   Frist for å sende nytt vitnemål - Korrigering fra Udir. "Elever som har klaget på eksamenskarakteren og ...
27-06-2013
Antall ord: 209
 
#Takk vera ei gåve frå Elevlaget og Framnesforeininga på til saman 85.000 kroner har Framnes fått ny flytebrygge med åtte nye utliggjarar. Dermed kan elevar og andre sjøfarande sjå fram til fine forhold når skulen startar opp att. Hovudbrygga er den same, men ho har fått nye flytee...
20-06-2013
Antall ord: 231
 
#På avslutningsfesten på Framnes laurdag overleverte leiarane for misjonsprosjektet ein stor sjekk på 1.327.875 kroner til MAF. Misjonsprosjektleiar Henrik Sørås var langt frå den einaste i den festkledde forsamlinga som måtte tørka tårene i ein kjensleladd avslutningsseanse for ei...
20-06-2013
Antall ord: 224
Previous Side 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next |