Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

 
# Framnes KVGS skal ta i bruk Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen). I dag var leiar og psykiatrisk sjukepleiar Espen Hansen og vegleiar/konsulent Maya Kaur frå Vestre Viken i Helse Sør-Øst på besøk for å ha opplæringskonferanse om Skoleprogramm...
04-10-2016
Antall ord: 262
 
#Om ikkje alt for lenge er det klart for Open helg, spesielt tilrettelagt for 10.klassingar og VGS-elevar. Ta turen til Framnes og opplev det yrande liv på nært hald! Kanskje Framnes KVGS er den rette skulen for deg? Då bør du ta turen for å sjå nærare på forholda. Du er hjarteleg v...
04-10-2016
Antall ord: 79
 
# Ein av våre kjære miljøarbeidarar, Kristine Husa, fyller 20 år i dag! Gratulerer! Under lunsjen i dag var dette markert med kake, is og gode ord. Lærar John-Sindre Sætrenes, som fylte 40 år i går (kjem foto!), samarbeider tett med miljøarbeidarane. Han hadde mange fine poeng...
20-09-2016
Antall ord: 125
 
#   Den nye idrettslæraren Jens Ivar Melås (23) frå Åfjord i Sør-Trøndelag er tilbake på Framnes, no som faglærar i idrett. Den unge læraren var russ på Framnes i 2012, og etter eitt år på folkehøgskule og ein fullført bachelor-grad frå NLA i kristendom og idrett, takk...
20-09-2016
Antall ord: 693
 
#I dag tidleg sette leiarane for misjonsprosjektet, Markus Andersland og Synne Vigane, og lærar Kjell Strømme, kursen mot Kenya. Trioen skal sjå nærare på arbeidet til organisasjonen North-South Partnership Aid, som får pengane frå misjonsprosjektet 2016-2017. Midlane går til oppbyg...
16-09-2016
Antall ord: 76
 
#Helgen 9 – 11 september var elevene i faget Friluftsliv 1 på tur. Klassen var delt inn i to. Den ene delen av klassen padlet fra Framnes til Botnen innerst i Fyksesundet, der de sov første natten. For så å gå opp Botnadalen, forbi Breisete, til Solheimsdalsvatnet hvor de sov andr...
13-09-2016
Antall ord: 146
 
# Det er stadig noko som må fornyast på eit stort skuleanlegg. No vert dusjanlegget for jentene rusta opp. Innleigd arbeidskraft og vaktmeistrar er allereie godt i gang med demontering og klargjering for nye røyr, membran, fliser, dusjarmatur og anna utskifting. Dette blir nok fine ...
06-09-2016
Antall ord: 76
 
# Årets miljøarbeidarar på Framnes, Katrine Brakvatne (20) frå Hjelmås, Martine Vik Sønstabø (20) frå Litlesotra og Kristine  Husa (19) frå Fedje, er allereie godt i gang med arbeidet på skulen. Alle tre var russ på Framnes i 2015. Miljøarbeidarane skal saman med lærar J...
06-09-2016
Antall ord: 483
 
#Elevane på Framnes kan sjå tilbake på mange fine oppstartsturar i august.Har du lyst til å sjå fleire foto og videofilmar? Gå inn på Facebook HER:
30-08-2016
Antall ord: 51
 
Skulen har framleis problem med sentralbordet sitt, i varierande grad. Dersom du ikkje får kontkakt med skulen, kan du ringja tilsynstelefonen, mobil til tilsette eller sende e-post. Me arbeider med å få ordna dette så snart som mogeleg.
24-08-2016
Antall ord: 38
 
#UDIR har kome med eit nytt rundskriv om fråvær, som gjeld frå 1. august 2016:Du finn det HER, under Skulereglement for Framnes, nederst på sida.
18-08-2016
Antall ord: 55
 
# I helga var det oppstart for skuleåret 2016/2017, med nye og gamle elevar, foreldre og tilsette på tunet. Foreldresamtalar, opningsfest, klassesamlingar, middag, kafé og masse aktivitetar. Lukke til med skuleåret alle saman. Me gler oss! Sjå videoen frå opningshelga HER:   V...
16-08-2016
Antall ord: 77
 
# Velkomen til nytt skuleår, med obligatorisk oppstart laurdag 13. august! Me ser fram til at tunet her skal bli fullt av liv igjen, og takknemlege for at de føresette lar oss få «låne» dykkar dyrebare ungdomar! Me skal gjere det me kan for at elevane skal få eit flott og utbytterik...
05-08-2016
Antall ord: 268
 
#   Den nye idrettshallen på Framnes reiser seg! No byrjar det for alvor å visa at eigarane til Framnes KVGS satsar. Me gler oss storleg til opninga av hallen i juni neste år! God sommar til elevar, tilsette, føresette og alle andre Framnes-vener! Foto: Lars A. Oma
05-07-2016
Antall ord: 88
 
#Elevstemnet 2016 (17. - 19. juni.)Fredag ettermiddag var dei første på plass med stor gjensynsglede og mimring frå «gamle dagar». Men det store innrykket kom først på laurdag. Etter ein god lunsj var det jubilantsamlingar, der kvart kull samlast på kvar sine klasserom. Det var mykj...
05-07-2016
Antall ord: 304
 
Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2016! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
05-07-2016
Antall ord: 34
 
#Her kjem ein litt forsinka rapport frå turen til Herand: (betre seint enn aldri)30.mai reiste klasse 1a, 1b og 1c til Herand, og kombinerte tur med litt geografi- og naturfagsundervisning. Gruppen delte seg i to, og mens noen gikk kulturstien, gikk resten av gjengen til toppen av Samlanut...
05-07-2016
Antall ord: 166
 
#På avslutningsfesten laurdag overleverte russen imponerande 1.336.250 kroner til misjonsprosjektet, Mercy Ships! Gratulerer med strålande innsats! (truleg ny rekord!) Dette er pengar som vil endra livet til det betre for mange fattige menneske.Foto: Lars A. Oma
14-06-2016
Antall ord: 51
 
#På laurdag var det avslutningsfest for 3.klassane på Framnes, med foreldra som gjester. Godt måltid i matsalen, fotografering i "fotobakken" og fest i gymsalen etterpå, med mange fine innslag, festtale,song, humor og høgtidelege helsingar. Ei verdig avslutning for fantastisk flott...
14-06-2016
Antall ord: 87
 
#Mathias Haughom (HaughomFoto) har laga den nye presentasjonsfilmen for Framnes. Dette er den korte versjon av ein meir omfattande film som han skal vera med å laga neste skuleår. Mathias er elev på skulen, og er ein meister med drone-filming.Sjå filmen på Facebook HER!   ...
14-06-2016
Antall ord: 112
Previous Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next |