Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

 
# Årets miljøarbeidarar på Framnes, Katrine Brakvatne (20) frå Hjelmås, Martine Vik Sønstabø (20) frå Litlesotra og Kristine  Husa (19) frå Fedje, er allereie godt i gang med arbeidet på skulen. Alle tre var russ på Framnes i 2015. Miljøarbeidarane skal saman med lærar J...
06-09-2016
Antall ord: 483
 
#Elevane på Framnes kan sjå tilbake på mange fine oppstartsturar i august.Har du lyst til å sjå fleire foto og videofilmar? Gå inn på Facebook HER:
30-08-2016
Antall ord: 51
 
Skulen har framleis problem med sentralbordet sitt, i varierande grad. Dersom du ikkje får kontkakt med skulen, kan du ringja tilsynstelefonen, mobil til tilsette eller sende e-post. Me arbeider med å få ordna dette så snart som mogeleg.
24-08-2016
Antall ord: 38
 
#UDIR har kome med eit nytt rundskriv om fråvær, som gjeld frå 1. august 2016:Du finn det HER, under Skulereglement for Framnes, nederst på sida.
18-08-2016
Antall ord: 55
 
# I helga var det oppstart for skuleåret 2016/2017, med nye og gamle elevar, foreldre og tilsette på tunet. Foreldresamtalar, opningsfest, klassesamlingar, middag, kafé og masse aktivitetar. Lukke til med skuleåret alle saman. Me gler oss! Sjå videoen frå opningshelga HER:   V...
16-08-2016
Antall ord: 77
 
# Velkomen til nytt skuleår, med obligatorisk oppstart laurdag 13. august! Me ser fram til at tunet her skal bli fullt av liv igjen, og takknemlege for at de føresette lar oss få «låne» dykkar dyrebare ungdomar! Me skal gjere det me kan for at elevane skal få eit flott og utbytterik...
05-08-2016
Antall ord: 268
 
#   Den nye idrettshallen på Framnes reiser seg! No byrjar det for alvor å visa at eigarane til Framnes KVGS satsar. Me gler oss storleg til opninga av hallen i juni neste år! God sommar til elevar, tilsette, føresette og alle andre Framnes-vener! Foto: Lars A. Oma
05-07-2016
Antall ord: 88
 
#Elevstemnet 2016 (17. - 19. juni.)Fredag ettermiddag var dei første på plass med stor gjensynsglede og mimring frå «gamle dagar». Men det store innrykket kom først på laurdag. Etter ein god lunsj var det jubilantsamlingar, der kvart kull samlast på kvar sine klasserom. Det var mykj...
05-07-2016
Antall ord: 304
 
Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2016! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
05-07-2016
Antall ord: 34
 
#Her kjem ein litt forsinka rapport frå turen til Herand: (betre seint enn aldri)30.mai reiste klasse 1a, 1b og 1c til Herand, og kombinerte tur med litt geografi- og naturfagsundervisning. Gruppen delte seg i to, og mens noen gikk kulturstien, gikk resten av gjengen til toppen av Samlanut...
05-07-2016
Antall ord: 166
 
#På avslutningsfesten laurdag overleverte russen imponerande 1.336.250 kroner til misjonsprosjektet, Mercy Ships! Gratulerer med strålande innsats! (truleg ny rekord!) Dette er pengar som vil endra livet til det betre for mange fattige menneske.Foto: Lars A. Oma
14-06-2016
Antall ord: 51
 
#På laurdag var det avslutningsfest for 3.klassane på Framnes, med foreldra som gjester. Godt måltid i matsalen, fotografering i "fotobakken" og fest i gymsalen etterpå, med mange fine innslag, festtale,song, humor og høgtidelege helsingar. Ei verdig avslutning for fantastisk flott...
14-06-2016
Antall ord: 87
 
#Mathias Haughom (HaughomFoto) har laga den nye presentasjonsfilmen for Framnes. Dette er den korte versjon av ein meir omfattande film som han skal vera med å laga neste skuleår. Mathias er elev på skulen, og er ein meister med drone-filming.Sjå filmen på Facebook HER!   ...
14-06-2016
Antall ord: 112
 
#Noreg tok ein imponerande femteplass i EM i futsal i Russland. Ein av idrettslærarane på Framnes, Eivind Daniel Røed, gjorde ein solid innsats på landslaget. I kampen mot Tsjekkia vart han kåra til banens beste! Gratulerer!I dei innleiande rundane spelte det norske landslaget uavgjort...
31-05-2016
Antall ord: 162
 
#Hei alle Framnes-vener!Elevstemnet nærmar seg med stormsteg. Dersom du treng meir informasjon om stemnet, kan du klikke det inn på BROSJYREN! Denne kan du lasta ned og studera i fred og ro. Du finn også meir generell info om elevlaget og stemna på nettsida HER.
24-05-2016
Antall ord: 70
 
#Når de skal ha kontakt med dei tilsette, bruk telefonen i staden for å senda melding. Eller bruk vanleg epost, direkte til skulen eller til epostadresser du kjenner frå før. Meldingsfunksjonen på nettsida er ute av drift. Me arbeider med saka!mvhLars A. OmaWebredaktør
26-04-2016
Antall ord: 71
 
#Det er framleis kaldt om nettene, men sola varmar om dagen. Bløminga på Framnes er i full gang. Litt meir varme no, så vil våren truleg eksplodere i alle slags fargar - og Hardanger vil stiga fram i si finaste drakt!Foto: Lars A. Oma
26-04-2016
Antall ord: 71
 
#Miljøavdelinga på skulen finn stadig på kjekke ting. I helga var det utandørssjakk med store brikker. Elevane laga sitt eige sjakkbrett med kritt, akkurat som i før i tida. Det ser ut til at det var ei alle tiders sjakkoppleving i finvêret.Foto: Anita Espevik
26-04-2016
Antall ord: 82
 
#Arbeidet med den nye idrettshallen er godt i gang. "Pæling", graving og anna naudsynt grunnarbeid skrid framover.Foto: Lars A. Oma
26-04-2016
Antall ord: 68
 
Måndag 18. april hadde me besøk frå organisasjonen Menneskeverd ved Anette Sørensen. Menneskeverd er ein organisasjon som har fokus på dei «svake» i samfunnet i Norge. På Framnes samla me alle elevane i tre økter (Vg3, Vg2 og Vg1 kvar for seg) og fekk foredrag om dei to temaene «...
19-04-2016
Antall ord: 111
Previous Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next |