Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Foreldreråd

 
Orientering frå rektor ut frå referatet frå sist foreldreråd: Kaldt på elevromma, spesielt på Nesheim. Varmepumpa er automatisk styrt etter utetemperatur. Viss nokon frys må eleven ta kontakt med vaktmeister for å få utdelt ein varmeovn.   Dårleg sanitærforhold på Framhe...
15-03-2011
Antall ord: 1237
 
Foreldrerådsmøte laurdag 30. okt. 2010   Alle klassar tilstades. Endringar pga. at elevar har bytta klasser: 1B: Vara Solveig Nyvoll Solveig Nyborg er ny repr. og Anna Cecile Skeidsvoll ny vara. 2B: Kurt Sørås er ny repr., Dag Rune Lid framleis vara.   Innleiing v/forman...
11-11-2010
Antall ord: 1862
 
Foreldrerådsutvalet 2010/11 1A: Jarle Sørås, formann, – jarle.soras@online.no Vara: Anne Laupsa Bjelland 1B: Solveig B. Nyborg Vara: Anna Cecile Skeidsvoll 1C: Torleiv Tislevoll Vara: Anita Solbakk 2A: Kjetil Bruvik Vara: Johannes Ådnanes 2B: Knut Sørås Vara Dag Rune Lid 2...
01-11-2010
Antall ord: 114
 
Foreldrerådsmøte 14. aug. 2010 Foreldrerepresentantar 2010/11 1A: Jarle Sørås Vara: Anne Laupsa Bjelland 1B: Vidar Almberg  Vara: Solveig B. Nyborg 1C: Torleiv Tislevoll Vara: Anita Solbakk 2A Kjetil Bruvik Vara: Johannes Ådnanes 2B: Brit Hilde Finstad ...
23-09-2010
Antall ord: 805
 
Referat frå foreldrerådsmøte 2. februar 2010 finn du her.
10-03-2010
Antall ord: 20
 
Referat frå foreldrerådsmøte på FramnesTid: Laurdag 31. okt 2009 kl 1530 - 1730Stad: Rom 4  på FramnesDesse møtte: For foreldra:  Magnar Drange, Jorunn Åse Hagen, Kristin Belt Skutlaberg, Olav Skeie Lid, Anne Grethe Ledahl, Eva Try, Anne Karin Hellesøy, Lars K Djupevåg, Tor Bend...
27-11-2009
Antall ord: 797
 
Foreldrerådet for dette skuleåret finn du i denne artikkelen.
26-10-2009
Antall ord: 644
 
Referat foreldreråd Framnes Kristne Vidaregåande Skule Laurdag 25. august -08Tilstades:Geirmund Storås (2c), Pernille Lemming (3c), Magne Kolstad (1c), Marit Hove (3a), Elise Sæle (3b), Beate Gauden Lid (1a), Øyvind Kleven (2b), Inge Aasgaard (1b), Lars A. Vik (2a), Geir Johnny Undal...
20-01-2009
Antall ord: 748
 
Resyme av referat foreldreråd Framnes Kristne Vidaregåande Skule Laurdag 16. august ’08 Sak 1/08: Presentasjon og registrering av e-postadresser.Foreldrerådet vart presentert, namn og e-postadresser vart registrert og samla inn.Sak 2/08: Mandatet til foreldrerådet:Mandatet vart d...
11-09-2008
Antall ord: 643
Side 1 |