Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Nyhende

 
#Volleyball-gjengen som deltok i NM i volleyball for vidaregåande skular i Tønsberg i helgen, kom tilbake med en solid 6. plass i bagasjen. Laget beit godt frå seg og sette seg i respekt. Ifølgje trenar Martin Dalane kunne laget ha sikra seg finaleplass dersom ein hadde klart å halda d...
31-01-2013
Antall ord: 515
 
#Fredag sist veke hadde Framnes besøk av folkehelsekoordinator Reidun Braut Kjosås frå Kvam herad. Ho hadde føredrag for alle elevane på skulen om kva som skal til for sikre overskudd og god helse. Braut Kjosås tok mellom anna fram betydninga av næringsrik mat, mosjon, nok søvn og g...
31-01-2013
Antall ord: 106
 
#Hei!9. februar er det ny foreldredag. De er hjarteleg velkomne!Info og program for dagen finn du HER.
18-01-2013
Antall ord: 46
 
#Den tradisjonsrike Framnes-basaren står for døra. Laurdag 26. januar klokka 16 er det på ny høve til å vinna fine vinstar og oppleva hyggeleg basarstemning i peisestova. Det vert hovudtrekning, åretrekning og eiga trekning for born.Marit Andresen Røen skal halda andakt, og barnekore...
11-01-2013
Antall ord: 94
 
#Personalet på Framnes vil med dette ynskja elevar og alle Framnes-vener Godt Nyttår. Takk for året som har gått, takk for innsatsen og lukke til med året som kjem!
20-12-2012
Antall ord: 47
 
#Tidlegare Framnes-elev, Karoline Harnes frå Hærøy, er teken ut til å spela på landslaget (all-American soccer team) til National christian college athletic assosiation i USA. Harnes var russ på Framnes for to år sidan og studerer no på Palm Beach Atlantic University. Ho spelar til ...
20-12-2012
Antall ord: 101
 
#Tida går så fort. Akkurat no er elevane våre på veg heim for å feira jul og nyttår. I går var det juleavslutning med festmiddag, der personalet stod for serveringa, og førjulssamling i auditoriet – med underhalding, song og "mat for sjela". Seinare på kvelden var det kveldsgudst...
19-12-2012
Antall ord: 123
 
#Hjelpsame elevar deltek i siste innspurt med pakking av bladet Ljosglytt. No går elevlagsbladet i posten, og er forhåpentlegvis framme til jul. Foto og video: Berit H. Byrkjeland   Sjå video HER!
18-12-2012
Antall ord: 72
 
#Som dei fleste allereie har oppdaga er skulen si nettside fått eit løft med ny layout og betre struktur. Me håpar alle finn fram!For å letta leitinga prøver me no å losa dei ulike brukargruppene inn i sida. Nye søkjarar kan gå rett inn i "Søkjar", dagens elevar kan nytta seg av "E...
05-12-2012
Antall ord: 149
 
#Framnes har hatt tilbodet Toppidrett sykling i om lag eitt år no. Forutan standard sykkeltrening på asfalt er elevane også med på landevegssykling, som også omfattar terrengsykling. Dette vert rekna for å vera eit godt supplement, særleg i den kalde årstida. Det er mellom anna ein ...
05-12-2012
Antall ord: 140
 
#120 tiandeklassingar tok mot tilbodet om open helg på Framnes. Gjennom aktivitetar og presentasjonar fekk dei potesielle søkjarane eit lite innblikk i kva det vil seia å gå på Framnes. Gjestene fekk også oppleva helgas høgdepunkt, Talentiaden.Om lag 90 av gjestene overnatta på skul...
04-12-2012
Antall ord: 155
 
#Laurdag kveld var det "stinn brakke" på Framnes. Talentiaden 2012 presenterte 14 innslag, frå messingblåsarar og solosongarar til heftig rock og dans. Etter stemninga i salen å dømma likte elevane og dei tilreisande 10.klassingane det dei fekk høyra og sjå.The Siggs, med låta Up ab...
04-12-2012
Antall ord: 144
 
#Årets misjonsprosjekt på Framnes samlar inn pengar til MAF (Mission aviation fellowship). For nokre veker sidan reiste Herdis Austevoll (lærar), Ingvild Bjelland (elev) og Henrik Sørås (elev og leiar for misjonsprosjektet) til Tanzania saman med representantar for MAF for å sjå ...
08-11-2012
Antall ord: 750
 
#Framnes har hatt fire studentar frå Bildøy bibelskule på besøk i to veker. T2-teamet, Gunnar Eldevik, Martin Albertsen, Hanne Maria Heggseth og Hanna Knudsen, har vore med på faste arrangement som møter og KRIK. Dei har sjølve teke ansvaret for temakveldar der ein har sett søkely...
06-11-2012
Antall ord: 143
 
#Kristin Rydland Haukeland, ein av fyrsteklassingane på Framnes, er kreativ på mange område. Ikkje minst når det gjeld musikk. Men ho er også glad i å fotografera.
01-11-2012
Antall ord: 47
 
#Ein av norsklærarane på Framnes, Tore Vaag (36), gjorde alvor av draumen om å gje ut si eiga diktsamling. En fortærende ild, som kom ut for kort tid sidan, inneheld førti dikt i ulike sjangrar. Dei fleste er skrivne i løpet av dei siste tre åra.– Det er ei ærleg diktsamling, ei ...
01-11-2012
Antall ord: 348
 
#Elevar, lærarar, foreldre og andre vener av Framnes sprang inn 730.000 kroner til misjonsprosjektet under misjonsløpet i går. Det er rett og slett imponerande innsats for MAF. Gratulerer!Foto: Sindre Nyborg og Karoline Lillemo
01-11-2012
Antall ord: 53
 
#Daniel Lyngstad (22) frå Klepp på Jæren går sine eigne vegar. Det vil seia, han går saman med Jesus på loffen dit Meisteren leier han.Daniel starta loffeturen på Klepp i slutten av august, og målet er å loffa rundt i Sør-Noreg, via Bergen, Ålesund, Trondheim, Oslo og Kristian...
01-11-2012
Antall ord: 846
 
#I slutten av september var elevene på Friluftsliv 2 så heldige å få være to dager ombord på Seladon, en tomastra seglkutter på 60 fot. Båten ble bygt i Svoldal i Hardanger i 1937.Seladon ble restaurert og sertifisert i løpet av 14 år og er nå et kursfartøy som holder til på Sm...
01-11-2012
Antall ord: 191
 
#Tur til Tjønshaugtjørn 23. august:3a og 3b sin opningstur skulle i år kombinerast med måloppnåing i kroppsøvingsfaget. Kompassa blei derfor pakka i sekkane, innimellom flatklemte pølsebrød og halvvegs tinte pølser. Turen gjekk til Tjørnshaugtjørn. Etter ein våt orienterings...
01-11-2012
Antall ord: 133
Previous Side 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next |