Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Foreldre

 
Kjære alle foreldre/føresette! 28. september 2018 Velkommen til «foreldredagen» på Framnes laurdag 3. november 2018. Dette er ein viktig dag for å knyte kontakt mellom skule og heim, og me vonar at de kan sjå dykk i stand til å setje av mykje tid til Framnes denne dagen. ...
14-10-2018
Antall ord: 1329
 
Her kan de lasta ned programmet til Open helg 30.11 - 02.12.2018
14-10-2018
Antall ord: 10
 
Kjære alle foreldre/føresette! Velkommen til «foreldredagen» på Framnes laurdag 4. november 2017. Dette er ein viktig dag for å knyte kontakt mellom skule og heim, og me vonar at de kan sjå dykk i stand til å setje av mykje tid til Framnes denne dagen.    &n...
31-10-2017
Antall ord: 1402
 
Her kan de lasta ned brosjyren for Open helg 1. - 3. desember 2017
03-10-2017
Antall ord: 14
 
Laurdag 19.august: Skulestart09.-13.oktober: HaustferieLa. 04.november: ForeldrelaurdagMå. 20. nov.: Elevane har fri. Studiedag lærarar.Ti. 21. nov.: Misjonsprosjektsdag. Elevane får fri for å arbeide ein dag for misjonsprosjektet. (Skule på Framnes viss ein ikkje vil arbeide for misj...
19-09-2017
Antall ord: 162
 
#Som foreldre er det naturleg å følgja med på korleis det går med dei unge håpefulle.Skulen vil etter beste evne leggje ut relevant informasjon. Utforsk menyen til venstre.
31-07-2017
Antall ord: 48
 
På iSkole kan alle foreldre følgje med på eleven sine vurderingar/prøver, fråvær og evt. andre ting som blir lagt ut. For å kome inn der treng ein brukarnamn og passord. Første gong må ein få tilsendt brukarnamn og passord frå Framnes.  Så ta kontakt. Ved pålogging er br...
13-11-2013
Antall ord: 176
 
Faste arrangement på Framnes: Her får du kort info om nokre faste arrangement på Framnes der foreldre er invitert. Detaljert program blir sendt heim til foreldre ca. 3 veker før arrangementet, samt lagt ut på heimesida. Skulestart: Opningssamling kl. 12.00. Varer ca. 1 time. Klass...
17-10-2013
Antall ord: 176
 
Orientering frå rektor ut frå referatet frå sist foreldreråd: Kaldt på elevromma, spesielt på Nesheim. Varmepumpa er automatisk styrt etter utetemperatur. Viss nokon frys må eleven ta kontakt med vaktmeister for å få utdelt ein varmeovn.   Dårleg sanitærforhold på Framhe...
15-03-2011
Antall ord: 1237
 
Det er lurt å pakke i ein koffert, og ta med ein liten sekk til handbagasjen. Passet: Forsikringsbeviset: Bankkortet: Sovepose og varmt, lett sovetøy: ”Palestina sjal”: Solbriller, caps og solkrem med høg faktor  Handkle for bading og soling: Tenk på vekta, ikkj...
01-02-2011
Antall ord: 508
 
Foreldrerådsmøte laurdag 30. okt. 2010   Alle klassar tilstades. Endringar pga. at elevar har bytta klasser: 1B: Vara Solveig Nyvoll Solveig Nyborg er ny repr. og Anna Cecile Skeidsvoll ny vara. 2B: Kurt Sørås er ny repr., Dag Rune Lid framleis vara.   Innleiing v/forman...
11-11-2010
Antall ord: 1862
 
Foreldrerådsutvalet 2010/11 1A: Jarle Sørås, formann, – jarle.soras@online.no Vara: Anne Laupsa Bjelland 1B: Solveig B. Nyborg Vara: Anna Cecile Skeidsvoll 1C: Torleiv Tislevoll Vara: Anita Solbakk 2A: Kjetil Bruvik Vara: Johannes Ådnanes 2B: Knut Sørås Vara Dag Rune Lid 2...
01-11-2010
Antall ord: 114
 
Foreldrerådsmøte 14. aug. 2010 Foreldrerepresentantar 2010/11 1A: Jarle Sørås Vara: Anne Laupsa Bjelland 1B: Vidar Almberg  Vara: Solveig B. Nyborg 1C: Torleiv Tislevoll Vara: Anita Solbakk 2A Kjetil Bruvik Vara: Johannes Ådnanes 2B: Brit Hilde Finstad ...
23-09-2010
Antall ord: 805
 
Referat frå foreldrerådsmøte 2. februar 2010 finn du her.
10-03-2010
Antall ord: 20
 
Referat frå foreldrerådsmøte på FramnesTid: Laurdag 31. okt 2009 kl 1530 - 1730Stad: Rom 4  på FramnesDesse møtte: For foreldra:  Magnar Drange, Jorunn Åse Hagen, Kristin Belt Skutlaberg, Olav Skeie Lid, Anne Grethe Ledahl, Eva Try, Anne Karin Hellesøy, Lars K Djupevåg, Tor Bend...
27-11-2009
Antall ord: 797
 
Foreldrerådet for dette skuleåret finn du i denne artikkelen.
26-10-2009
Antall ord: 644
 
Referat foreldreråd Framnes Kristne Vidaregåande Skule Laurdag 25. august -08Tilstades:Geirmund Storås (2c), Pernille Lemming (3c), Magne Kolstad (1c), Marit Hove (3a), Elise Sæle (3b), Beate Gauden Lid (1a), Øyvind Kleven (2b), Inge Aasgaard (1b), Lars A. Vik (2a), Geir Johnny Undal...
20-01-2009
Antall ord: 748
 
Resyme av referat foreldreråd Framnes Kristne Vidaregåande Skule Laurdag 16. august ’08 Sak 1/08: Presentasjon og registrering av e-postadresser.Foreldrerådet vart presentert, namn og e-postadresser vart registrert og samla inn.Sak 2/08: Mandatet til foreldrerådet:Mandatet vart d...
11-09-2008
Antall ord: 643
Side 1 |