Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Thu, 12 Oct 2017 22:23:19 +0200 - Wed, 18 Oct 2017 22:23:19 +0200

 
#I dag hadde folkehelsekoordinator Reidun Braut Kjosås frå Kvam herad seminar for førsteklassingane på Framnes. Ho underviste elevane i kor viktig det er med nok søvn, godt kosthald og nok aktivitet: Kort fortalt det som skal til for å gje oss god helse, og ikkje minst overskot til go...
17-10-2017
Antall ord: 309
Side 1 |