Elevlaget

- staden for gode minner, re-union, fellesskap, ”gamle dagar” med meir -

 

Kven er me?

Elevlaget er eit lag som har som mål å fremja at kontakten til Framnes vert oppretthalden etter at tida som elev eller tilsett er over. Elevlaget sitt styre er ein gjeng samansett av tidlegare elevar, noverande og tidlegare tilsette. Samstundes samarbeider me tett med husmor, rektor og andre tilsette ved skulen.

Les mer …