Foreldrerådet for dette skuleåret finn du i denne artikkelen.

Foreldreråd ved Framnes Kriste Vidaregåande Skule

skuleåret 2009-2010

 

Klasse Namn E-post Fast/vara
1A Magnar Drange

magnar.drange (krøllalfa) gmail.com

fast
1A Kjetil Bruvik kjetil.bruvik (krøllalfa) gmail.com vara
1B Jorunn Åse Hagen

hm-hag (krøllalfa) online.no

fast
1B Sølvi Kulleseid svtkulle (krøllalfa) online.no vara
1C Kristin Belt Skutlaberg

kb.skutlaberg (krøllalfa) hjemme.no

fast
2A Olav Skeie Lid

olav.skeie.lid (krøllalfa) epost.kvam.no

fast
2A

Brit Drønen

kad (krøllalfa) lysglimt.net

vara

2B

Anne Grethe Ledahl

reidar.hammer (krøllalfa) kvamnet.no

fast

2C

Eva Try

evatry (krøllalfa) gmail.com

fast

3A

Anne Karin Hellesøy

akhellesoy (krøllalfa) gmail.com

fast

3B

Lars R. Djupevåg

lasse (krøllalfa) djupevaag.no

fast

3C

Tor Bendik Midtgarden

Tor.Bendik.Midtgarden (krøllalfa) statkraft.com

fast

3C

Karin Sønderaa Nessa

karin.nessa (krøllalfa) suldal.kommune.no

vara