Referat frå foreldrerådsmøte 2. februar 2010 finn du her.