Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2015! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
Vedlegg:
Last ned denne filen (20-årsjubilant - 2015 - A.jpg)20-årsjubilant - 2015 - A.jpg[Gruppefoto av 20-årsjubilantane (versjon A)]5535 Kb
Last ned denne filen (20-årsjubilant - 2015 - B.jpg)20-årsjubilant - 2015 - B.jpg[Gruppefoto av 20-årsjubilantane (versjon B)]6966 Kb
Last ned denne filen (30-årsjubilantar -2015.jpg)30-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 30-årsjubilantane]7153 Kb
Last ned denne filen (40-årsjubilantar -2015.jpg)40-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 40-årsjubilantane]7236 Kb
Last ned denne filen (5-års-jubilant - 2015.jpg)5-års-jubilant - 2015.jpg[Gruppefoto av 5-årsjubilantane]6003 Kb
Last ned denne filen (50-årsjubilantar -2015.jpg)50-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 50-årsjubilantane]4379 Kb
Last ned denne filen (55-årsjubilantar -2015.jpg)55-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 55-årsjubilantane]8106 Kb
Last ned denne filen (60-årsjubilantar -2015.jpg)60-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 60-årsjubilantane]5386 Kb