Seabird Desigs NorthseaDet har lenge hengt plakater på skulen om eit kajakk-tilbud. Dette er ope for elevar, tilsette, foreldre og elles alle som vil. Tilbudet er slutt 1. april, så om det er av interesse, sjå -her- (lenke utgått).