Foto: Andreas EideDet nærmer seg i skrivende stund slutten på den aller første helga i skuleåret 2009/10. Den har vore fyllt med ein heil del aktivitetar og sprell. Rundt 800 personar var innom laurdagen og mongen var igjen på søndag. For første gong på lang tid regna det i opningshelga, men det satte ingen synleg dempar på hverken humør eller iver iblant folk.

Foto: Andreas EideAvganselevane stod på heilt i frå torsdag av for å lage til mykje bra aktivitetar for alle dei besøkande og nye og gamle elevar. Tilsaman vart det samla inn over 20.000 kroner til misjonsprosjektet - ein kjempestart!

Laurdag kveld var det duka for bli-kjennd-samling i auditoriet. Nye elevar med faddere møtte opp og vart sendt ut på vandring mellom Foto: Andreas Eidedei fleste romma på skulen der det var satt opp ulike utfordringspostar som gruppene skulle prøve å løyse etter beste evne.

Fleire bilete dukkar snart opp i bildegalleriet.