Foto: Andreas EideTysdag 1. september var politikkens dag på Framnes. Det skulle arrangeres skulevalg her på skulen, og i den forbindelse vart alle dei største politiske partia invitert til paneldebatt. Temaet for debatten var bistand. I slutten av debatten var det ope for at elevane kunne stille spørsmål til dei som sat i panelet. Elevane var engasjerte og fekk stillt spørsmål om både miljø, bistand og privatskular.

Foto: Andreas Eide Foto: Andreas Eide

Etter debatten var det klart for valget, der alle elevane fekk stemme på det partiet dei meinar har den beste politikken. Resultata vart slik:

Resultata frå skulevalget 09