Foto: ShutterstockDenne veka er ei veke utanom det vanlege på her på Framnes. Mongen vil nok få seg nokre overraskande oppmuntringar som dei kanskje ikkje hadde fått til vanleg. Lurar du på kvifor?

Det er nemleg "hemmeleg ven-veke" for elevane her på skulen. Konseptet med "hemmeeg ven" går ut på at kvar og ein får tildelt ein person som dei har som oppgåve å gi litt ekstra merksemd på ein eller annan (kreativ) måte i veka som kjem. Den som opplever at den hemmelege venen gjer noko fint for ein, kan levere eit tips om det til miljøavdelinga, som til slutt kårar den beste hemmelege venen.

Følg med for å finne ut kven som vinn!