Foto: Flickr.com/MrsGoodingI forbindelse med ei litt større oppdatering på heimesida vår, så har me no lagt om strukturen på innhaldet litt. Dvs. at det no skal vera lettare og meir sjølvforklarande å finna fram til det ein leiter etter av informasjon på sida. Elles anbefalar ein å bruke søke-feltet som ein finn nederst til venstre til ein kvar tid og i hovudmenyen. I tillegg finn du no lenkene til it's Learning og SkoleArena i hurtigmenyen for enklare tilgang.

Har du kommentarar eller innspel på noko ang. heimesida, så ta gjerne kontakt!