Velkommen til nytt skuleår på Framnes!

Vonar at du har hatt ein god ferie og er klar til nye tak. Me ser fram til å møte dykk.

Programmet finn du ved å trykkje på "Les meir...".

Velkommen!

Program for helga vert slik:

Fredag 13.08.

16.00-23.00: Innkvartering (Lærarar)

17.00-20.00: Startsamtale for nye, heimebuande elevar og foreldre/føresette.

19.00-20.00: Kveldsmat (fleksi)

24.00: Inn på eigne rom for å sove.

 

Laurdag 14.08.

Avgangselevane vil ha ulike arrangement denne dagen for å samle inn pengar til misjonsprosjektet.

 

08.30-09.30: Frukost (fleksi)

09.30-12.00: Innkvartering fram til opningssamlinga (Innkvarteringa held fram frå kl. 13.00.) 

09.30-11.50: Startsamtale for nye elevar og føresette

12.00-13.00: Opningssamling i gymsalen

13.05-14.05: Klassesamlingar (Val av foreldrerådsrepresentant)

14.10-14.30: Faddermøte for nye elevar i auditoriet

14.00-15.30: Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

15.15-16.00: Samling i gymsalen for nye elevar og føresette

16.00-17.00: Foreldrerådsmøte, rom 4. (Ein foreldrerådsrepresentant frå kvar klasse)

16.00-19.00: Startsamtale for nye elevar og føresette

19.00-19.30: Kveldsmat (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

20.00: Bli-kjent-samling for elevane. Viss veret er fint, vert det grilling i etterkant av samlinga.

01.00: Inn på internata. (Alle må hugse å kvittere på innelista i gangen!)

02.00: Inn på eigne rom for å sove.

Søndag 15.08.

09.00-10.30: Frukost (fleksi)

10.30-13.00: Miljøavdelinga o.a. er tilgjengelege på skuleområdet

13.30-14.30: Middag

15.00-18.00: Elevaktivitetar

16.00-16.30: Kaffimat

18.30-19.15: Kveldssmat

20.00-21.30: Samling i peisestova

22.30 Inn på internata for å sove. (Alle må hugse å kvittere på innelista i gangen!)

Måndag 16.08

Alle elevane møter i auditoriet kl. 08.00.

Eigen plan, måndag – onsdag.