Det er nå lagt ut referat frå møte i foreldrerådsutvalet 14. august. Du kan lese det her. Du kan lese dette og fleire referat viss du vel Informasjon på toppmenyen, deretter Foreldre i sidemenyen og så Foreldreråd.