No kan du få artiklar frå Framnes på RSS-lesaren din. Me har sett opp ein straum som sender alle nye artiklar. Dette skulle vere overkommeleg, men me vurderer å lage litt meir spissa RSSar slik at du kan abonnere t.d. på berre artiklar som sorterer under kategorien Nyhende eller under Informasjon (eller ein kombinasjon).

RSS-straumen finn du under hovudvalet Søk, og nedst i menyfeltet til venstre (her). Lim hyperlenka inn i RSS-lesaren din.