Skuleruta 2010-2011 har fått med opplysningar om når internatet vert stengt og opna  i samband med feriane våre. Det vanlege er at internatet stenger kl. 16.00 siste dag før ferie, og at det opnar kl. 14.00 dagen før skulen begynner etter ferien.

Du finn skuleruta under valet Skulen og Skulerute. (Du kan også klikke her.)