Elevar og foreldre ved Tryggheim vgs. på Nærbø i Rogaland har starta ein aksjon for å prøve å nå fram til politikarane våre med bodskapen om at det ikkje er rettferdig at elevar i private skular må betale inntil 15 % av statsstønaden i skulepenger, og at det ikkje er rettferdig at private skular ikkje har tilskot for drift av bygningsmassen. Les meir og støtt aksjonen her!