Skulen har motteke ein del påmeldingar til utanlandstur, utan at føresette har signert. Det vert ikkje godkjent som påmelding. (Les alt.)