DSC02094For mange elevar er tre år til ende, andre har gått her
i eit eller to, år og kjem tilbake til hausten. Til avgangs-
elevane har me lyst å seie tusen takk for tida på Framnes,
og gratulerer med det fine resultatet på kr. 740 000,-
til misjonsprosjektet! 

Til dykk andre seier me velkomen att i haust!

God sommar til alle.