042Onsdag ettermiddag var miljøavdelinga på Framnes i sving med aktivitetar for elevane. Deltakarane fekk utfalda seg med sandvolleyball, freesbee på plenen og bading. Rådgiver Geir Johnny stilte opp med båt og tube og skapte fart og spenning. Aktivitetane vart avslutta med hatteparty ute mellom Fjordheim og Nesheim (biletet).
Foto: Lisbeth F. Oma

043
044
015