Elevane på Framnes har på lik line med andre vidaregåande skular gjennomført skuleval. Valresultatet var heller ikkje i år noko stor overrasking, men Høgre kan notera seg kraftig tilbakegang, medan Framstegspartiet og Arbeiderpartiet går kraftig fram, samanlikna med valet i 2009. Også Venstre går monaleg tilbake. Krf er svært stabilt, og er framleis det største partiet på Framnes.

Resultat frå skulevalet


Oppmøteprosent 2011: 90,9 % (230/253)

Oppmøteprosent 2009: 94,1 % (253/269)

Oppmøteprosent 2007: 92,5 % (246/266)


Parti

2007 (%)

2009

(%)

2011

(%)

2011 (røyster)

Byluftlisten

-

-

0,9

2

Demokratane i Noreg[1]

0,0

0,0

0,5

1

Det norske Arbeidarparti

1,7

2,8

8,3

18

Framstegspartiet

2,5

2,8

11,5

25

Høgre

34,7

30,0

16,1

35

Kristeleg Folkeparti

44,5

44,4

45,0

98

Kristent samlingsparti

0,4

1,6

0,5

1

Kystpartiet

0,8

1,2

0,9

2

Miljøpartiet Dei Grøne

0,8

1,6

1,4

3

Norges Kommunistiske Parti

0,8

0,4

0,9

2

Pensjonistpartiet

1,3

1,2

3,7

8

Raudt[2]

0,0

0,4

2,8

6

Senterpartiet

7,6

4,0

5,0

11

Sosialistisk Venstreparti

2,1

1,6

0,9

2

Venstre

2,5

8,0

1,8

4

Blank[3]12

[1] Hadde partinamnet Demokratane ved vala i 2007 og 2009.

[2] Hadde partinamnet Raud Valallianse ved valet i 2007.

[3] Blanke røyster er ikkje tatt med i oppteljinga og prosentfordelinga.