Kortterminalen til misjonsprosjektet er ute av drift. Det verkar som om han ikkje godtek enkelte typar bankkort. Dette har gjort at me har tapt ein del inntekter.  Om du veit du har kjøpt noko i regi av misjonsprosjektet (opingshelga, kiosk, café o.l), sjekk gjerne nettbanken din og sjå om kontoen din er blitt trekt. Kjenner du dette angår deg, nøl ikkje med å overføra ei gåve til misjonsprosjektet på kontonummer 3530.24.24282!
 
Takk, for at du er med å forandrar menneskeliv!

Helsing Håvard Drange,
leiar for misjonsprosjektet