fagervik-1Torsdag 10.november fekk Framnes besøk av artisten Hans Inge Fagervik. Han tok tak utfordringane ungdom møter i dagens samfunn når det gjeld rus og sex.

Foto: Håkon Bjelland
Elevar og lærarar fekk møte ein engasjert artist som ikkje var redd for å kalla ein spade for ein spade. Han reflekterte over tv-program som "Trekant" og andre medieskapte fenomen som utfordrar tradisjonelle normer og verdiar. Fagervik har lang erfaring frå konseptet Rock mot rus, og er kjent som ein brennande artist i rusførebyggjande arbeid.
fagervik