Heimesida til Framnes KVGS har fått nytt fotogalleri. Du finn det i hovudmenyen. Her vil nye fotoseriar verta lagt inn etter kvart som dei er ferdige. Albuma viser turar, hendingar og anna kjekt elevar og lærarar har vore med på. På litt lengre sikt skal det også lagast eit videogalleri. Gled dykk!