sommarhelsingSkuleåret 2011-2012 er historie. Me kan sjå tilbake på både meiningsfulle utfordringar og mange flotte opplevingar. Skulen vil takka tilsette, elevar og foreldre for samarbeidet og ynskjer alle ein god sommar!
Biletet er frå personalavslutninga på Hardingasete måndag.