solstraleboken_1"Me treng eit sterkt indre for å stå imot eit stadig meir krevande ytre"!
Tysdag 14. august hadde psykolog og kurshaldar Trond Haukedal (t.v. på biletet) seminar på Framnes om motivasjon og korleis me kan yte vårt beste som arbeidstakarar. Med stort engasjement og mykje humor peika han på kor viktig det er med regelmessig trening, ikkje berre fysisk, men også psykisk.  Det handlar gjerne om å leie seg sjølv på ein god måte. Alle menneske har positive og negative sider. Ofte  har ein meir fokus på dei negative enn dei positive sidene, men kva om ein greier å snu dette? Å oppleve aksept, tillit og tryggleik frå seg sjølv og dei som er rundt ein, er svært viktge føresetnader for å kunne møte krav i kvardagen.  "Dersom eit menneske oppdagar sin eigen verdi, kan det skje undervek, " hevda han. Oppfordringa er difor både å gje ros og å få ros og tru på denne! Kom igjen, SOLSTRÅLE!

Tekst: Ingvill Sørheim