ernring_og_svn_175Fredag sist veke hadde Framnes besøk av folkehelsekoordinator Reidun Braut Kjosås frå Kvam herad. Ho hadde føredrag for alle elevane på skulen om kva som skal til for sikre overskudd og god helse. Braut Kjosås tok mellom anna fram betydninga av næringsrik mat, mosjon, nok søvn og gode rutinar. Ho understrekar kor viktig det er å ta vare på helsa allereie i ung alder, både med tanke på læring og utdanning, og det å førebyggja sjukdom i eit langsiktig perspektiv.