skulestart

 

 

 

 

Men vil gjerne ønskje både nye og noverande elevar hjarteleg velkomne til skulestart på Framnes 17. august.

Fullstendig program for dagen er sendt ut tidlegare og vert slege opp på skulen.


09.30-12.00:      Innkvartering fram til opningssamlinga (Innkvarteringa held fram frå kl. 13.00.)

09.30-11.50:      Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

12.00-13.00:      Opningssamling i gymsalen

13.05-14.05:      Klassesamlingar (Val av foreldrerådsrepresentant)

14.10-14.30:      Faddermøte for nye elevar i auditoriet

14.00-15.30:      Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

15.15-16.00:      Samling i gymsalen for nye elevar og føresette

16.00-17.00:      Foreldrerådsmøte, rom 4. (Ein foreldrerådsrepresentant frå kvar klasse)

16.00-19.00:      Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

19.00-19.30:      Kveldsmat (fleksi) for elevar, føresette og tilsette


Harald Voster, rektor