misjonslpet_1
misjonslpet_2
Elevane på Framnes sparde ikkje på kreftene under misjonsløpet laurdag. Det gav resultat. Deltakarane, som sprang, jogga og gjekk – med og utan kostymer, fekk inn til saman 740.723 kroner. Inntektsgrunnlaget er sponsing. Elevane sikrar seg i forkant sponsoravtalar med bedrifter, lærarar, foreldre og slektningar. Sponsorbeløpa kan vera faste, eller ein avtala sum per runde.
I tillegg kjem inntektene frå kafédrift, loddsal og kollekt på foreldrelaurdagen.
Me kjem tilbake med totalsummen når denne er klar.
Topp innsats!

Tekst: Lars A. Oma
Foto: Lisbeth F. Oma

Sjå fleire foto HER!