Det var kanskje ikkje heilt dette du venta å sjå når du gjekk inn på www.framnes.vgs.no?

Då håpar me at du fekk deg ei gledeleg overrasking, for dette er nemleg det nye designet til Framnes si heimeside. Det har blitt ein del forandringar i korleis ein navigerar på sida slik at det skal verta lettare for deg som forbrukar å bruke sida. 

Ting kjem til å dette litt på plass etter kvart, så no i byrjinga er det kanskje noko du saknar eller vil at skal være anleis, men fortvil ikkje; ta kontakt med webmaster og fortel kva du saknar, så veit han det.

Enjoy!

-Webmaster