Himmel_i_flammar_001
Austavinden har vore nærgåande og kraftig dei siste vekene, og snøen held seg framleis borte. Men sola stig på himmelen. I dag var morgonstemninga på Framnes ekstra vakker.
Foto: Lars A. Oma