ernring_019

Sist veke brukte lærar Martin Dalane nokre av timane i naturfag (VG1) til å sjå nærare på kosthald og kosthaldrelaterte sjukdomar. Han baka til og med kaker til klassen, både sunne og meir usunne variantar, for å illustrera innhaldet i undervisinga.
I tillegg fekk klassen i oppgåve å arbeida med temaene lavkarbo, 5-2 dietten, overvekt, diabetes 2, hjarte-kar-sjukdommar, ortoreksi, spisevegring, tungmetall og e-stoff i maten og megareksi.
Elevane fekk i oppgåve å diskutera konkrete spørsmål knytt til livsstilssjukdomar, definisjonen av god helse, samfunn og helse, kosthald, og "kropp, idrett og helse".
Elevane la fram resultata av arbeidet til dei andre, gruppevis.

Sjå fleire foto HER!