005_8maimarkeringLAO14
Fridomsdagen 8. mai vart markert på Framnes med helsing, diktlesing og avspeling av Kongesongen og Gud signe vårt dyre fedreland i auditoriet. Etterpå vart det lagt ned blomar ved minneplata for framneselevane som fall under krigen.

Lærar Tore Vaag les diktet "17.mai 1940" av Nordahl Grieg:

"I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er."
(1.vers)

Diktet vart første gong lest på radio 17. mai 1940, frå Nord-Noreg, som då framleis var fritt.

Foto: Lars A. Oma

Sjå fleire foto HER!