Historisk_Vikyevja_19.05.14_003

Vegen over Vikøyevja til Framnes, som har vore brukt sidan 1980-talet, er historie. På måndag vart den gamle vegen stengd, og den nye vegen, som går langs bukta, vart opna for trafikk. Endringane er ein del av det store prosjektet på evja. Det kjem ny idrettshall, utandørsbanar, gang- og sykkelveg og felles parkanlegg.

Foto: Berit Byrkjeland
Historisk_Vikyevja_19.05.14_001