001vikyevjaLAO14

Heradstyret i Kvam vedtok måndag samrøystes den nye reguleringsplanen for Vikøy-evja. Dermed er planprosessen fram mot byggestart for den nye idrettshallen komen eit viktig steg vidare.

Foto: Lars A. Oma