elevstemne1

Dei siste førebuingane før årets elevstemne er godt i gang. Sørvispersonalet gjer sitt beste for å skapa ei fin ramme rundt stemnet, som alltid. Ifølgje internatleiar Anne Marie Solsvik har rundt 170 ”framnesingar” meld seg på. 5-årsjubilantane stiller med 36 og 50-årsjubilantane har passert 50 deltakarar. Dette vert dei største jubilantgruppene denne gongen.

– Det er totalt litt færre deltakarar samanlikna med stemnet i fjor, men me satsar på eit nytt storstemne med mykje god mimring og godt samvere, seier Solsvik. Ho er takksam dersom "framnesingar" som kjem på dagsbesøk, og som ikkje har meldt seg på stemnet, gjev melding dersom dei treng mat. Kjøkenet treng å vita kor mange det skal lagast mat til.

Vel møtt!