opning

Fredag 15.08.

(Det er ikkje obligatorisk frammøte denne dagen.)

16.00-23.00:              Innkvartering

17.00-20.00:              Startsamtale for nye elevar og føresette. (Innkalling kjem i posten)

19.00-20.00:              Kveldsmat (fleksi)

24.00:                       Inn på eigne rom for å sova.

Laurdag 16.08.

Laurdag er obligatorisk skuledag, og me ber alle møta til opningsamværet kl.12.00.

Avgangselevane vil ha ulike arrangement denne dagen for å samle inn penger til misjonsprosjektet.

08.30-09.30:              Frukost (fleksi)

09.30-12.00:              Innkvartering fram til opningssamlinga (Innkvarteringa held fram frå kl. 13.00.)

09.30-11.50:              Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

12.00-13.00:              Opningssamling i gymsalen

13.05-14.05:              Klassesamlingar (Val av foreldrerådsrepresentant)

14.10-14.30:              Faddermøte for nye elevar i auditoriet

14.00-15.30:              Middag (fleksi)

15.15-16.00:              Samling i gymsalen for nye elevar og føresette

16.00-17.00:              Foreldrerådsmøte, rom 4. (Ein foreldrerådsrepresentant frå kvar klasse)

16.00-19.00:              Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

19.00-19.30:              Kveldsmat (fleksi)

20.00:                       Bli-kjent-samling for elevane. Grilling i etterkant av samlinga om veret er fint.

01.00:                       Inn på internata.

02.00:                       Inn på eigne rom for å sova.

Sundag 17.08

09.00 – 10.30        Frukost (fleksi)

10.30 – 13.00        Miljøavdelinga o.a. er tilgjengelege på skuleområdet.

13.30 – 14.30        Middag

15.00 – 18.00        Elevaktivitetar

16.00 – 16.30:        Kaffimat

18.30 – 19.15:        Kveldsmat

20.00 – 21.30:        Samling i peisestova (Miljøavdelinga)

22.30:                    Inn på internata for å sove.

Måndag 18.08

Alle elevane møter i auditoriet kl. 08.00
Det er eigen plan for første veka.