010jren2014
I helga var friluftsliv-elevane i 2. klasse på tur til Jæren for å surfe. Turen gav opplevingar på mange felt. Sosialt samvêr i lavvo, teambuilding og aktivitet. Regnvêret sette sjølvsagt sitt preg på turen, men elevane er ikkje redde for utfordringar av dette slaget. Men det er forståeleg at ingen ville risikera å øydeleggja kamerautstyret sitt. Difor vart det lite surfebilete denne gongen!

SJÅ FLEIRE FOTO HER!