009minesprak4

Om lag 80  10. klassingar kjem til Framnes denne helga for gjera seg kjende med skulen. Tilsette og elevar gjer sitt beste for at 10. klassingane skal trivast og finna seg til rette. Det er aktivitetar store delar av helga, som til dømes den tradisjonsrike Talentiaden på laurdagskvelden.
Fredag føremiddag var fransk-elevane i 2. klasse i full gang med å førebu seg til Open helg. Dei brukte franske oppskrifter og lagar mousse au chocolat og quiche lorraine, og quiz, til 10. klassingane. Det lukta fantastisk godt då me stakk innom det "franske kjøkenet" ein snartur medan elevane og læraren deira heldt på.

010minesprak4

013minesprak4

012minesprak4