003russen

(Arkivfoto)

Dei siste åra har Framnes hatt mange søkjarar til skulen. Også i år er det gode søkjartal, med omlag 180 søkjarar til VG1. Nytt av året er at me har hatt ekstra mange søkjarar til andre klasse og tredje klasse. Fleire har allereie takka ja til plass.

Totalt har 382 søkt om plass på skulen, det er ein svak nedgang samanlikna med dei siste to åra, som har hatt rekordsøkning.

– Tilbod om plass er sendt ut, og me vil om nødvendig gjere eit nytt inntak når svarfristen går ut 1. april, seier rektor Harald Voster.

Viss nokon ønskjer å søke, kan det ennå vere mogleg å få plass sidan det alltid pleier vere nokon som trekkjer søknaden.