raking1
Medan det framleis er metervis med snø i høgfjellet er våren for alvor komen til Framnes. Vaktmeistrar og elevar som rakar plenane på skuleområdet er det sikraste vårteiknet som finst. Denne gjengen frå 3.klasse viste imponerande arbeidslyst og iver. Med humør, song og "showing" gjekk arbeidet som ein leik. Berre studér bileta! Ordspel som "Hei, Lars Arvid, dette RAKAR ikkje deg" eller "Eg må nok SKUFFE deg" svirra i lufta. På eit augneblink var jobben gjort. Vaktmeisteren bak rattet i traktoren var truleg nøgd med innsatsen.

Tekst og foto: Lars A. Oma

raking2
raking3
raking4
raking5
raking6