2230_Framnes_ny_situasjon
Slik kjem truleg den nye idrettshallen på Framnes til å sjå ut, dersom prosjektet vert realisert etter dagens planar. Slik prosjektet føreligg no, får "Framnes arena" standard handballbane med parkett, og fotballhall på 27x36 meter – med krøllgras som dekke.
Vidare skal det vera 4 garderobar, i tilllegg til lærargarderobe og handicapgarderobe. I andre etasje vert det styrkerom på 170 kvm. Det vert óg eit disponibelt rom på 60 kvm som kan brukast til klasserom, spinningrom eller liknane. Det vert ca 220 sitteplassar på tribunen. I handballhallen vert det automatisk uttrekstribune med plass til 306 stolar.
Skulen held no på med sluttspurten i søknadsprosessen. Saka skal opp til godkjenning på IMS sitt årsmøte.
Dette blir saker!!

Tekst: Lars A. Oma