001_russerebus

Framnesrussen har grunn til å feira, og tredjeklassingane er kreative som få! Her ser de glimt frå måndagens rebusløp, der ein av postane utfordra deltakarane til å laga det beste og mest kreative lagbiletet. Trioen Arne Bjarte Lid, Ruben Fjell og Thomas Straumstein stakk av med sigeren. Lid stod på hendene i fjorden, med Fjell og Straumstein som gode støtter! Gratulerer!
Som de ser er det også mange andre gode løysingar...

Sjå fleire foto HER!

Tekst: Lars A. Oma, foto: Sverre Lindøy