Ei lang, intens og innhaldsrik opningshelg er over. Nye og gamle elevar er på plass, rundt 260 i talet. 230 på internat og om lag 30 heimebuarar. Opningssamling, elevsamtalar, orienteringsmøter av ulikt slag, kafé, basar, fadderoppgåver, kick-off med miljøavdelinga, aktivitetar ute og inne, og gode trivelege måltid. Og for ikkje å gløyme alle dei gode møtepunkta mellom programpostane.
Hjarteleg velkomne til Framnes, alle saman! Og takk til foreldra som overleverte dei fine ungdommane til oss. Me skal ta godt vare på dei!

Sjå fleire foto i album HER!

030opningshelga