ny_idrettshall_nedskalert

Det nærmar seg stadig realisering av den nye idrettshallen på Framnes. Byggestart er sett til 1. april neste år. Eit år seinare skal bygget stå klart til bruk! Skuleeigaren satsar og alle formalitetar (byggesøknad og rammeløyve) er i boks. Anbudsrunden vert avslutta 16. oktober (stor interesse!) og ein reknar med å skriva kontrakt med den som får hovudentreprisen, i starten av desember. Nokre månader seinare brakar det laus! Me gler oss!